Bài tập Phát triển năng lực Môn Toán Lớp 5 Tuần 4 (Phần 1) Cách giải bài toán quan hệ tỉ lệ thuận#phattriennanglucToan4, #Baitapphattriennangluc, Đây là video nhỏ giúp các em học sinh lớp 5 có cách làm đúng 6 bài tập có trong Bài tập Phát triển năng lực Môn Toán Lớp 5 Tuần 4 Phần 1 trang 17 + trang 18. Các bài tập từ bài 1 đến bài 6 ở phần Tái hiện và Củng cố. Qua video này các em ôn lại cách Giải bài toán về quan hệ tỉ lệ. Nắm được đặc trưng dạng toán Quan hệ tỉ lệ thuận. Giúp các em lớp 5 vượt qua những khó khăn khi giải bài toán Quan hệ tỉ lệ nghịch, Giải bài toán rút về đơn vị, Giải toán tìm tỉ số, Bài tập PTNL Toán 5 trang 18
– Hãy đăng ký kênh để xem những video mới nhất : https://www.youtube.com/channel/UCyN7V-aslIQFCxf8BLpzLvw?sub_confirmation=11
_____________________Liên hệ với Tư liệu Tiểu học _____________
🔰Dạy và Học Tiểu học: https://tieuhocvn.info
🔰Facebook : https://www.facebook.com/tieuhocvn/
🔰Twitter: https://twitter.com/tulieutieuhoc

Viết một bình luận