Bài tập Phát triển năng lực Môn Toán Lớp 4 Tuần 4 ( Phần 1) | Bảng đơn vị đo khối lượng#phattriennanglucToan4, #Baitapphattriennangluc, Chỗ 6:45 thầy làm sai: 2dag = 20 g và 200g = 20 dag . Thầy xin lỗi các bạn nhé,. Thầy vội . Đoạn video ngắn này giúp các em lớp 4 làm được và biết cách làm các bài tập từ bài 1 đến bài 5 trong phần Tái hiện và củng cố có trong quyển Bài tập Phát triển năng lực Môn Toán Lớp 4 Tuần 4 trang 16 + trang 17. Trong video này, các em củng cố về cách so sánh các số tự nhiên có nhiều chữ số. Nắm chắc được cách sắp xếp các số tự nhiên the một trật tự nhất định. Ôn tập và phát triển Bảng đơn vị đo khối lượng. Có biểu tượng ban đầu về Giây và thế kỉ
– Hãy đăng ký kênh để xem những video mới nhất : https://www.youtube.com/channel/UCyN7V-aslIQFCxf8BLpzLvw?sub_confirmation=11
_____________________Liên hệ với Tư liệu Tiểu học _____________
🔰Dạy và Học Tiểu học: https://tieuhocvn.info
🔰Facebook : https://www.facebook.com/tieuhocvn/
🔰Twitter: https://twitter.com/tulieutieuhoc

Viết một bình luận