BÀI GIẢNG DẠY ONLINE……Môn học vần lớp 1…….Bài 88: ip – up …..Hướng dẫn các học sinh nắm được:
Đọc được : ip up , bắt nhịp , búp sen.
Viết được : ip up , bắt nhịp , búp sEn.
Cho học sinh biết giúp cha mẹ làm việc nhà……….

Viết một bình luận