❤ Jenny giới thiệu Video ◕‿◕ Bài 9 – Học tiếng việt lớp 1 (ghép chữ e, ê với r, s) ❤ ❤ ◕‿◕.

Hãy đăng ký kênh để ủng hộ, cập nhật các video mới nhất của Jenny Tiểu My nhé
Cảm ơn các bạn đã xem video!★

❤ Jenny introduces Video ◕‿◕ Lesson 9 – Learn Vietnamese in grade 1 (to combinee, ê with r, s) ❤ ❤ ◕‿◕.

Please subscribe to the channel to support, update the latest videos of Jenny Tiểu My
Thank you for watching the video! ★

#hocchucai#docchucaitiengviet#hocchugheptiengviet#hocchutiengviet#jenny#tieumy#hocchucaitiengviet#baby#chucaitiengviet#hocchucai#jennytieumy#chuanbivaolop1#tiengvietlop1#learningvietnamese


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *