Bài 8: Căn Bậc 3 – Toán 9 (2k6)******************************************************
Thầy: Phùng Thế Ngoại
Mobile: 0944 260 811
Học online tại: https://luyenthitop.vn/danh-muc/khoa-hoc/45/lop-9-2k6
Facebook: https://www.facebook.com/phungngoai90
Fanpage: https://www.facebook.com/pg/OnThiVaoLop10/posts/?ref=page_internal
Để đăng ký học trực tuyến phụ huynh và học sinh liên hệ thầy Phùng ngoại – Mobile: 0944 260 811
*******************************************************
NHÓM TRAO ĐỔI BÀI TẬP
2K6 – HỌC TOÁN CÙNG THẦY PHÙNG NGOẠI
https://www.facebook.com/groups/3152485081531276/?ref=bookmarks
2K7 – HỌC TOÁN CÙNG THẦY PHÙNG NGOẠI
https://www.facebook.com/groups/321833238839065/?ref=bookmarks
2K8 – HỌC TOÁN CÙNG THẦY PHÙNG NGOẠI
https://www.facebook.com/groups/285049532576355/?ref=bookmarks
2K9 – HOC TOÁN CÙNG THẦY PHÙNG NGOẠI
https://www.facebook.com/groups/911717745989101/?ref=bookmarks
******************************************************
DONATE:
https://playerduo.com/5ec613956d0c4521aa05b313

Viết một bình luận