►Trong Video này hướng dẫn bé làm quen với các số 4, 5 qua bài học này các bé sẽ biết được thứ tự của từng số trong dãy số.

►Bài giảng nằng trong chương trình toán lớp 1. Video học toán lớp 1 là một danh sách gồm rất nhiều bài giảng được mô hỏng dưới dạng các đoạn phim hoạt hình. Mỗi đoạn phim tương ứng với một vài học trong sách giáo khoa, với cách xây dựng bài giảng sinh động, vui tươi phù hợp với lứa tuổi của các bé.

★★ Series Bài Giảng Toán Lớp 1.
✔ Bé học các số 1, 2, 3: https://youtu.be/jl4fZMTON5I
✔ Luyện tập lại kiến thức về các số 1, 2, 3: https://youtu.be/yydShVRm92Q
✔ Bé học các số 4, 5: https://youtu.be/jgEJLLWpV4o
✔ Luyện tập lại kiến thức về các số 1, 2, 3, 4, 5: https://youtu.be/59t9VZFW9K0
✔ Toán lớp 1 (Bài: Bằng nhau, dấu bằng): https://youtu.be/Ra9Wb0HwrOE
✔ Toán lớp 1 (Bài: Bé hơn, dấu bé): https://youtu.be/9CPT8aSJbMs
✔ Toán lớp 1 (Bài: Lớn hơn, dấu lớn): https://youtu.be/CBbFgeOAGd8
✔ Luyện tập lại kiến thức về các lớn, bé, bằng: https://youtu.be/FkFWTW7G3tw
✔ Toán lớp 1 (Bài: Nhiều hơn, ít hơn): https://youtu.be/yI3ZbTHS0Nw
✔ Toán lớp 1 (Bài: Hình tròn – Hình vuông): https://youtu.be/sOnGaNZWmF4
✔ Toán lớp 1 (Bài: Hình tam giác): https://youtu.be/cQlhdSw9WLg
✔ Luyện tập hình tròn, hình vuông, hình tam giác: https://youtu.be/spn3QCi00Jw


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *