Bài 7: Chữ d, đ – TIẾNG VIỆT LỚP 1 [OLM VN]Giúp con biết cách đọc, viết và phát âm chữ d, đ.

Viết một bình luận