Bài 50: at ăt ât – Phần 1 – Tiếng Việt lớp 1 [OLM.VN]Tương tác trực tiếp tại https://olm.vn/chu-de/at-at-at-phan-1-344463/
Bài giảng giúp học sinh:
– Nhận biết, phân biệt các vần at, ăt, ât.
– Đọc các tiếng chứa ba vần trên.
– Thực hành bài tập tương ứng.

Viết một bình luận