Tương tác trực tiếp tại https://olm.vn/chu-de/at-at-at-phan-1-344463/
Bài giảng giúp học sinh:
– Nhận biết, phân biệt các vần at, ăt, ât.
– Đọc các tiếng chứa ba vần trên.
– Thực hành bài tập tương ứng.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *