Bài 47: ac ăc âc – Phần 1 – Tiếng Việt lớp 1 [OLM.VN]Tương tác trực tiếp tại https://olm.vn/chu-de/ac-ac-ac-phan-1-344395/
Bài giảng giúp học sinh:
– Nhận biết, phân biệt các vần ac, ăc, âc.
– Đọc các tiếng chứa ba vần trên.

Leave a Reply