Bài 46: Ôn tập và kể chuyện – Tiếng Việt lớp 1 [OLM.VN]Tương tác trực tiếp tại https://olm.vn/chu-de/video-bai-giang-344132/
Bài giảng giúp học sinh:
– Ôn tập.
– Tìm hiểu truyện “Sự tích hoa cúc trắng.

Viết một bình luận