Bài 45: iu ưu – Phần 2 – Tiếng Việt lớp 1 [OLM.VN]Tương tác trực tiếp tại https://olm.vn/chu-de/iu-uu-phan-2-344401/
Bài giảng giúp học sinh:
– Đọc các từ có tiếng chứa vần iu, ưu.
– Viết, gõ các vần iu, ưu.
– Nghe và phát hiện các tiếng có vần iu, ưu.

Viết một bình luận