Tương tác trực tiếp tại https://olm.vn/chu-de/video-bai-giang-344104/
Bài giảng giúp học sinh:
– Đọc các từ có tiếng chứa vần iu, ưu.
– Viết, gõ các vần iu, ưu.
– Nghe và phát hiện các tiếng có vần iu, ưu.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *