Bài 44: au âu êu – Phần 2 – Tiếng Việt lớp 1 [OLM.VN]Tương tác trực tiếp tại https://olm.vn/chu-de/video-bai-giang-phan-2-344116/
Bài giảng giúp học sinh:
– Đọc các từ có tiếng chứa vần au, âu, êu.
– Viết, gõ các vần au, âu, êu.
– Nghe và phát hiện các tiếng có vần au, âu, êu.

Viết một bình luận