Tương tác trực tiếp tại https://olm.vn/chu-de/video-bai-giang-phan-2-344116/
Bài giảng giúp học sinh:
– Đọc các từ có tiếng chứa vần au, âu, êu.
– Viết, gõ các vần au, âu, êu.
– Nghe và phát hiện các tiếng có vần au, âu, êu.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *