Bài 44: au âu êu – Phần 1 – Tiếng Việt lớp 1 [OLM.VN]



Tương tác trực tiếp tại https://olm.vn/chu-de/video-bai-giang-phan-1-344115/
Bài giảng giúp học sinh:
– Nhận biết các vần au, âu, êu.
– Đọc các tiếng chứa các vần trên.

Viết một bình luận