Tương tác trực tiếp tại https://olm.vn/chu-de/video-bai-giang-phan-2-343534/
Bài giảng giúp học sinh:
– Đọc các từ có tiếng chứa vần ao, vần eo.
– Viết, gõ vần ao, vần eo.
– Nghe và phát hiện các tiếng chứa vần ao, vần eo.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *