Bài 43: ao eo – Phần 1 – Tiếng Việt lớp 1 [OLM.VN]Tương tác trực tiếp tại https://olm.vn/chu-de/video-bai-giang-phan-1-343533/
Bài giảng giúp học sinh:
– Nhận biết vần ao, eo.
– Đọc các tiếng chứa vần ao, vần eo.

Viết một bình luận