Bài 42: ui ưi – Phần 2 – Tiếng Việt lớp 1 [OLM.VN]Tương tác trực tiếp tại https://olm.vn/chu-de/video-bai-giang-phan-2-343529/
Bài giảng giúp học sinh:
– Đọc các từ có tiếng chứa vần ui, vần ưi.
– Viết, gõ vần ui, vần ưi.
– Nghe và phát hiện các tiếng chứa vần ui, vần ưi.

Viết một bình luận