Bài 42: ui ưi – Phần 1 – Tiếng Việt lớp 1 [OLM.VN]Tương tác trực tiếp tại https://olm.vn/chu-de/video-bai-giang-343528/
Bài giảng giúp học sinh:
– Nhận biết vần ui, ưi.
– Đọc các tiếng chứa vần ui, ưi.

Viết một bình luận