Bài 41: Ôn tập và kể chuyện – Tiếng Việt lớp 1 [OLM.VN]Tương tác trực tiếp tại https://olm.vn/chu-de/video-bai-giang-343526/
– Ôn tập các vần om, ôm, ơm, im, um, em, êm, ai, ay, ây, oi, ôi, ơi.
– Đọc các tiếng hoặc từ có tiếng chứa các vần trên.
– Tìm hiểu truyện Con gấu và hai người bạn

Viết một bình luận