Tương tác trực tiếp tại https://olm.vn/chu-de/video-bai-giang-phan-1-343331/
Bài giảng giúp học sinh:
– Nhận biết vần ai, ay, ây
– Đọc các tiếng chứa vần ai, ay, ây.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *