Bài 36: om ôm ơm – Tiếng Việt lớp 1 [OLM.VN]Tương tác trực tiếp tại https://olm.vn/chu-de/video-bai-giang-343339/
Bài giảng giúp học sinh:
– Đọc các từ có tiếng chứa vần om, ôm, ơm.
– Viết, gõ vần om, ôm, ơm.
– Nghe và phát hiện các tiếng chứa vần om, ôm, ơm.

Viết một bình luận