Bài 34: am ăm âm – Tiếng Việt lớp 1 [OLM.VN]Tương tác trực tiếp tại https://olm.vn/chu-de/video-bai-giang-343336/
Bài giảng giúp học sinh:
– Đọc các từ có tiếng chứa vần am, ăm, âm.
– Viết, gõ vần am, ăm, âm.
– Nghe và phát hiện các tiếng chứa vần am, ăm, âm.

Viết một bình luận