Bài 24: qu r – Tiếng Việt lớp 1 tập 1 -SÁCH CÁNH DIỀUHướng dẫn học sinh ôn bài tập đọc và tập viết ở nhà.

Viết một bình luận