Bài 14: Hai chú gà con. Kể chuyện lớp 1. Tiếng Việt Bộ Sách Cánh DiềuCâu chuyện 2 chú gà con kể theo tranh giúp các em dễ hiểu dễ nhớ nôin dung câu chuyện hơn. #haichugacon
#kechuyen
#canhdieu
#sachcanhdieu

Viết một bình luận