7 Điều về Giáo Dục Mỹ Mà Bạn Đang Nghĩ Sai.Hãy Comment bên dưới để nhận xét quan điểm của bạn về video của mình và nếu các bạn muốn làm những video chủ đề gì thì hãy cho mình biết luôn nhé. Mình sẽ làm video với góc nhìn và sự trải nghiệm của chính mình.
Facebook: https://www.facebook.com/ButThinh
Instagram: http://www.instagram.com/npt_thinhbut
Gmail: thinh3748@gmail.com

Viết một bình luận