Hỏi đáp

3 bước tắt hiển thị hình mở khóa trên Android dễ dang nhất

Một cách đơn giản lại dễ thực hiện giúp bạn bảo mật điện thoại hoặc máy tính bảng Android của mình tốt hơn đó chính là cài đặt màn hình khóa bằng hình vẽ. Tuy nhiên, người khác có thể nhìn thấy hình này khi bạn mở khóa điện thoại. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tắt hiển thị hình mở khóa trên Android nhé.

1. Lợi ích của tính năng tắt hiển thị hình mở khóa

– Bảo mật thiết bị tốt hơn.

– Tránh bị người khác nhìn thấy khi bạn thực hiện hình mở khóa.

2. Hướng dẫn tắt hiển thị hình mở khóa trên Android

Hướng dẫn nhanh:

Vào Cài đặt -> Bảo mật và vị trí -> Chọn biểu tượng bánh răng (kế bên Khóa màn hình) -> Tắt Hiển thị hình mở khóa.

– Bước 1: Vào Cài đặt –> Chọn Bảo mật và vị trí.

– Bước 2: Chọn biểu tượng bánh răng (kế bên Khóa màn hình).

Bước 2: Chọn biểu tượng bánh răng (kế bên Khóa màn hình).

– Bước 3: Tại đây, bạn sẽ thấy mục Hiển thị hình mở khóa, hãy tắt tính năng này đi.

Bước 3: Tại đây, bạn sẽ thấy mục Hiển thị hình mở khóa, hãy tắt tính năng này đi.

Vậy là bạn có thể thoải mái mở khoá hình vẽ mà không cần lo lắng người khác nhìn thấy nhé :D Chúc bạn thành công!

Các bạn tham khảo thêm sản phẩm điện thoại đang kinh doanh tại Thế Giới Di Động:

Hỏi Đáp Thế Giới Di Động


Thông tin thêm

3 bước tắt hiển thị hình mở khóa trên Android dễ dang nhất

#bước #tắt #hiển #thị #hình #mở #khóa #trên #Android #dễ #dang #nhất

Một cách đơn giản lại dễ thực hiện giúp bạn bảo mật điện thoại hoặc máy tính bảng Android của mình tốt hơn đó chính là cài đặt màn hình khóa bằng hình vẽ. Tuy nhiên, người khác có thể nhìn thấy hình này khi bạn mở khóa điện thoại. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tắt hiển thị hình mở khóa trên Android nhé.

1. Lợi ích của tính năng tắt hiển thị hình mở khóa

– Bảo mật thiết bị tốt hơn.

– Tránh bị người khác nhìn thấy khi bạn thực hiện hình mở khóa.

2. Hướng dẫn tắt hiển thị hình mở khóa trên Android

Hướng dẫn nhanh:

Vào Cài đặt -> Bảo mật và vị trí -> Chọn biểu tượng bánh răng (kế bên Khóa màn hình) -> Tắt Hiển thị hình mở khóa.

– Bước 1: Vào Cài đặt –> Chọn Bảo mật và vị trí.

Bước 1: Vào Cài đặt > Chọn Bảo mật và vị trí.

– Bước 2: Chọn biểu tượng bánh răng (kế bên Khóa màn hình).

Bước 2: Chọn biểu tượng bánh răng (kế bên Khóa màn hình).

– Bước 3: Tại đây, bạn sẽ thấy mục Hiển thị hình mở khóa, hãy tắt tính năng này đi.

Bước 3: Tại đây, bạn sẽ thấy mục Hiển thị hình mở khóa, hãy tắt tính năng này đi.

Vậy là bạn có thể thoải mái mở khoá hình vẽ mà không cần lo lắng người khác nhìn thấy nhé :D Chúc bạn thành công!

Các bạn tham khảo thêm sản phẩm điện thoại đang kinh doanh tại Thế Giới Di Động:

Hỏi Đáp Thế Giới Di Động

#bước #tắt #hiển #thị #hình #mở #khóa #trên #Android #dễ #dang #nhất

Một cách đơn giản lại dễ thực hiện giúp bạn bảo mật điện thoại hoặc máy tính bảng Android của mình tốt hơn đó chính là cài đặt màn hình khóa bằng hình vẽ. Tuy nhiên, người khác có thể nhìn thấy hình này khi bạn mở khóa điện thoại. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tắt hiển thị hình mở khóa trên Android nhé.

1. Lợi ích của tính năng tắt hiển thị hình mở khóa

– Bảo mật thiết bị tốt hơn.

  Tìm hiểu chip Snapdragon 720G có gì đặc biệt? Hiệu năng mạnh ra sao?

– Tránh bị người khác nhìn thấy khi bạn thực hiện hình mở khóa.

2. Hướng dẫn tắt hiển thị hình mở khóa trên Android

Hướng dẫn nhanh:

Vào Cài đặt -> Bảo mật và vị trí -> Chọn biểu tượng bánh răng (kế bên Khóa màn hình) -> Tắt Hiển thị hình mở khóa.

– Bước 1: Vào Cài đặt –> Chọn Bảo mật và vị trí.

Bước 1: Vào Cài đặt > Chọn Bảo mật và vị trí.

– Bước 2: Chọn biểu tượng bánh răng (kế bên Khóa màn hình).

Bước 2: Chọn biểu tượng bánh răng (kế bên Khóa màn hình).

– Bước 3: Tại đây, bạn sẽ thấy mục Hiển thị hình mở khóa, hãy tắt tính năng này đi.

Bước 3: Tại đây, bạn sẽ thấy mục Hiển thị hình mở khóa, hãy tắt tính năng này đi.

Vậy là bạn có thể thoải mái mở khoá hình vẽ mà không cần lo lắng người khác nhìn thấy nhé :D Chúc bạn thành công!

Các bạn tham khảo thêm sản phẩm điện thoại đang kinh doanh tại Thế Giới Di Động:

Hỏi Đáp Thế Giới Di Động

#bước #tắt #hiển #thị #hình #mở #khóa #trên #Android #dễ #dang #nhất

Một cách đơn giản lại dễ thực hiện giúp bạn bảo mật điện thoại hoặc máy tính bảng Android của mình tốt hơn đó chính là cài đặt màn hình khóa bằng hình vẽ. Tuy nhiên, người khác có thể nhìn thấy hình này khi bạn mở khóa điện thoại. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tắt hiển thị hình mở khóa trên Android nhé.

1. Lợi ích của tính năng tắt hiển thị hình mở khóa

– Bảo mật thiết bị tốt hơn.

– Tránh bị người khác nhìn thấy khi bạn thực hiện hình mở khóa.

2. Hướng dẫn tắt hiển thị hình mở khóa trên Android

Hướng dẫn nhanh:

Vào Cài đặt -> Bảo mật và vị trí -> Chọn biểu tượng bánh răng (kế bên Khóa màn hình) -> Tắt Hiển thị hình mở khóa.

– Bước 1: Vào Cài đặt –> Chọn Bảo mật và vị trí.

Bước 1: Vào Cài đặt > Chọn Bảo mật và vị trí.

– Bước 2: Chọn biểu tượng bánh răng (kế bên Khóa màn hình).

Bước 2: Chọn biểu tượng bánh răng (kế bên Khóa màn hình).

– Bước 3: Tại đây, bạn sẽ thấy mục Hiển thị hình mở khóa, hãy tắt tính năng này đi.

Bước 3: Tại đây, bạn sẽ thấy mục Hiển thị hình mở khóa, hãy tắt tính năng này đi.

Vậy là bạn có thể thoải mái mở khoá hình vẽ mà không cần lo lắng người khác nhìn thấy nhé :D Chúc bạn thành công!

Các bạn tham khảo thêm sản phẩm điện thoại đang kinh doanh tại Thế Giới Di Động:

Hỏi Đáp Thế Giới Di Động

#bước #tắt #hiển #thị #hình #mở #khóa #trên #Android #dễ #dang #nhất

Một cách đơn giản lại dễ thực hiện giúp bạn bảo mật điện thoại hoặc máy tính bảng Android của mình tốt hơn đó chính là cài đặt màn hình khóa bằng hình vẽ. Tuy nhiên, người khác có thể nhìn thấy hình này khi bạn mở khóa điện thoại. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tắt hiển thị hình mở khóa trên Android nhé.

1. Lợi ích của tính năng tắt hiển thị hình mở khóa

– Bảo mật thiết bị tốt hơn.

– Tránh bị người khác nhìn thấy khi bạn thực hiện hình mở khóa.

2. Hướng dẫn tắt hiển thị hình mở khóa trên Android

Hướng dẫn nhanh:

Vào Cài đặt -> Bảo mật và vị trí -> Chọn biểu tượng bánh răng (kế bên Khóa màn hình) -> Tắt Hiển thị hình mở khóa.

– Bước 1: Vào Cài đặt –> Chọn Bảo mật và vị trí.

Bước 1: Vào Cài đặt > Chọn Bảo mật và vị trí.

– Bước 2: Chọn biểu tượng bánh răng (kế bên Khóa màn hình).

Bước 2: Chọn biểu tượng bánh răng (kế bên Khóa màn hình).

– Bước 3: Tại đây, bạn sẽ thấy mục Hiển thị hình mở khóa, hãy tắt tính năng này đi.

Bước 3: Tại đây, bạn sẽ thấy mục Hiển thị hình mở khóa, hãy tắt tính năng này đi.

Vậy là bạn có thể thoải mái mở khoá hình vẽ mà không cần lo lắng người khác nhìn thấy nhé :D Chúc bạn thành công!

  Cách cài đặt, đưa thời tiết ra màn hình chính trên điện thoại Android

Các bạn tham khảo thêm sản phẩm điện thoại đang kinh doanh tại Thế Giới Di Động:

Hỏi Đáp Thế Giới Di Động

#bước #tắt #hiển #thị #hình #mở #khóa #trên #Android #dễ #dang #nhất

Một cách đơn giản lại dễ thực hiện giúp bạn bảo mật điện thoại hoặc máy tính bảng Android của mình tốt hơn đó chính là cài đặt màn hình khóa bằng hình vẽ. Tuy nhiên, người khác có thể nhìn thấy hình này khi bạn mở khóa điện thoại. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tắt hiển thị hình mở khóa trên Android nhé.

1. Lợi ích của tính năng tắt hiển thị hình mở khóa

– Bảo mật thiết bị tốt hơn.

– Tránh bị người khác nhìn thấy khi bạn thực hiện hình mở khóa.

2. Hướng dẫn tắt hiển thị hình mở khóa trên Android

Hướng dẫn nhanh:

Vào Cài đặt -> Bảo mật và vị trí -> Chọn biểu tượng bánh răng (kế bên Khóa màn hình) -> Tắt Hiển thị hình mở khóa.

– Bước 1: Vào Cài đặt –> Chọn Bảo mật và vị trí.

Bước 1: Vào Cài đặt > Chọn Bảo mật và vị trí.

– Bước 2: Chọn biểu tượng bánh răng (kế bên Khóa màn hình).

Bước 2: Chọn biểu tượng bánh răng (kế bên Khóa màn hình).

– Bước 3: Tại đây, bạn sẽ thấy mục Hiển thị hình mở khóa, hãy tắt tính năng này đi.

Bước 3: Tại đây, bạn sẽ thấy mục Hiển thị hình mở khóa, hãy tắt tính năng này đi.

Vậy là bạn có thể thoải mái mở khoá hình vẽ mà không cần lo lắng người khác nhìn thấy nhé :D Chúc bạn thành công!

Các bạn tham khảo thêm sản phẩm điện thoại đang kinh doanh tại Thế Giới Di Động:

Hỏi Đáp Thế Giới Di Động

#bước #tắt #hiển #thị #hình #mở #khóa #trên #Android #dễ #dang #nhất

Một cách đơn giản lại dễ thực hiện giúp bạn bảo mật điện thoại hoặc máy tính bảng Android của mình tốt hơn đó chính là cài đặt màn hình khóa bằng hình vẽ. Tuy nhiên, người khác có thể nhìn thấy hình này khi bạn mở khóa điện thoại. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tắt hiển thị hình mở khóa trên Android nhé.

1. Lợi ích của tính năng tắt hiển thị hình mở khóa

– Bảo mật thiết bị tốt hơn.

– Tránh bị người khác nhìn thấy khi bạn thực hiện hình mở khóa.

2. Hướng dẫn tắt hiển thị hình mở khóa trên Android

Hướng dẫn nhanh:

Vào Cài đặt -> Bảo mật và vị trí -> Chọn biểu tượng bánh răng (kế bên Khóa màn hình) -> Tắt Hiển thị hình mở khóa.

– Bước 1: Vào Cài đặt –> Chọn Bảo mật và vị trí.

Bước 1: Vào Cài đặt > Chọn Bảo mật và vị trí.

– Bước 2: Chọn biểu tượng bánh răng (kế bên Khóa màn hình).

Bước 2: Chọn biểu tượng bánh răng (kế bên Khóa màn hình).

– Bước 3: Tại đây, bạn sẽ thấy mục Hiển thị hình mở khóa, hãy tắt tính năng này đi.

Bước 3: Tại đây, bạn sẽ thấy mục Hiển thị hình mở khóa, hãy tắt tính năng này đi.

Vậy là bạn có thể thoải mái mở khoá hình vẽ mà không cần lo lắng người khác nhìn thấy nhé :D Chúc bạn thành công!

Các bạn tham khảo thêm sản phẩm điện thoại đang kinh doanh tại Thế Giới Di Động:

Hỏi Đáp Thế Giới Di Động


  • Tổng hợp: giasuthehe.com
  • Nguồn: internet

Related Articles

Back to top button