0121. TLCVN – Quốc tang Ukraine. Học viện CTHCM và GHPGVN. Đoán phạt Babylon. Ngày lớn Git-rê-ên. P80121. Tương lai cho Việt Nam
– Quốc tang Ukraine: rơi máy bay huấn luyện;
– Quỉ Giê-sa-bên trong Học viện chính trị Hồ Chí Minh và GHPGVN;
– Đoán phạt Babylon: Ngày lớn Git-rê-ên. P8;
– Hỏi đáp và cầu nguyện các nhu cầu: lương tâm, nhạc dân tộc…

https://www.facebook.com/pg/CacBaiGiangCuaPastorNguyenManhCuongTuNam2005/videos/
https://www.facebook.com/manhcuong.pastornguyen/media_set?set=vb.100000050777471&type=2

Viết một bình luận