🖥️ Tin Học Lớp 3 – Tập 1 🖥️ Bài 1: Làm quen với máy tính 🖥️ Chủ đề 1: Người bạn mới💻 Tin Học Lớp 3 – Tập 1
🖼️ Tác giả: Nguyễn Minh Thiên Hoàng – Nguyễn Hoàng Sang
🖥️ Chủ đề 1: Người bạn mới
🖥️ Bài 1: Làm quen với máy tính
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được:
☑ Một số công dụng của máy tính.
☑ Một số thành phần cơ bản của máy tính.
⏩ Facebook: https://fb.me/hoctinhoclop3
🌐 Website: https://lekimquoc.com
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Viết một bình luận