Nhận dạy tiếng Hoa, phiên dịch

Published on :

– Giáo viên người Hoa hơn 30 năm kinh nghiệm giảng dạy đã đào tạo hàng trăm học viên thành thạo tiếng Hoa đáp ứng nhu cầu học tập của từng học viên.   – Đàm thoại cấp tốc với lộ trình cụ thể – Chương trình học 6 tháng – Nội dung học: cả […]